Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An Vinh, Nghệ An
vinagreen.ebk@gmail.com
0914.908.999
Menu
Chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thực hiện tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cũng như đảm bảo an toàn khi hoạt động, Công ty cổ phần Vinagreen group tổ chức khóa huấn luyện an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí.

Đối tượng huấn luyện an toàn kinh doanh khí được quy định theo Thông tư 53/2018/TT-BCT quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí và Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí (huấn luyện an toàn kinh doanh khí, huấn luyện an toàn Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, huấn luyện an toàn Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, huấn luyện an toàn Khí thiên nhiên nén CNG, huấn luyện an toàn Cửa hàng bán lẻ LPG chai).

Nhóm 1,

Nhóm 2,

Nhóm 3,

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm được quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Hình thức huấn luyện:

Thời gian huấn luyện:

Huấn luyện lần đầu:

Huấn luyện định kỳ: bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện lại: Bằng thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Go Top