Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An Vinh, Nghệ An
vinagreen.ebk@gmail.com
0914.908.999
Menu
Hệ thống Xử lý Nước cấp và Nước thải Nhà máy May Minh Anh Đô Lương

                                                    

                                  

Công suất 300m3/ngày đêm

Công nghệ Xử lí: AO+MBBR

Thời gian thực hiện: 2 tháng

 

Go Top