Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
vienmoitruong.ebk@gmail.com
091 490 89 99
Menu

Sơ đồ tổ chức

Tổ chức quản lý của Viện Khoa học và Phát triển Công nghệ Môi trường (IETD)

Hoạt động của viện do Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Viện có các phòng ban sau:

a. Phòng Đào tạo

Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ quản lý môi trường, đặc biệt là quản lý môi trường, an toàn lao động, quản lý chất thải trong các ngành nghề đặc thù nhằm nâng cao tay nghề, trang bị kiến thức cho các đối tượng chính là cán bộ, nhân viên trực tiếp vận hành máy móc của các cơ quan, đơn vị. Học viên sẽ được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Hợp tác hoặc được hỗ trợ từ các công ty, tổ chức nước ngoài về lĩnh vực môi trường.

b. Phòng Khoa học công nghệ

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực: môi trường, cấp thoát nước, điều hòa khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên hướng đến phát triển bền vững.

Chuyển giao công nghệ là các sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và vận hành thiết bị.

c. Phòng Tư vấn, dịch vụ

Thực hiện các đề tài nghiên cứu, quan trắc môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, quy hoạch môi trường cho các tỉnh, thành.

Thực hiện các báo cáo đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường. Tư vấn cung cấp dịch vụ môi trường cho các dự án trong và ngoài nước.

d. Phòng kế toán – tài chính

Ghi chép, tính toán, kiểm tra tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn quá trình và kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí của Viện.

 

Go Top
1
Bạn cần hỗ trợ?