Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
vienmoitruong.ebk@gmail.com
091 490 89 99
Menu
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 THEO THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 THEO THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT MỚI NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Mục lục

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì ?

2. Doanh nghiệp nào phải Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm những công việc gì ?

4. Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

  1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải
  2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải
  3. Về quản lý chất thải rắn
  4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

  1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT
  2. Đối với chủ xử lý

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

5. Tần suất Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm ?

Căn cứ theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp ở đâu ?

Nơi nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm có các cơ quan sau:

Căn cứ theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

7. Quan trắc môi trường như thế nào để báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

Xác định các thông số môi trường cần quan trắc và tần suất quan trắc như sau:

Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 chương trình quan trắc môi trường riêng phụ thuộc vào ngành nghề, quy mô. Nên sẽ không giống nhau nên cần xác định trước khi thực hiện lấy mẫu cho chính xác.

Để xác định các thông số môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần cam kết của doanh nghiệp về chương trình quan trắc/giám sát môi trường định kỳ đã nêu rõ trong cuốn hồ sơ môi trường gốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Cam kết bảo vệ môi trường / đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường) 

Từ đó sẽ xác định được Vị trí lấy mẫu, Số lượng mẫu, thông số quan trắc, tần suất quan trắc

8. Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bị phạt bao nhiêu tiền ?

Việc không làm báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến việc vi phạm không thực hiện các báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo khai thác khoáng sản, …

Mức phạt Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định rõ tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

9. Doanh nghiệp tự làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được không ?

Doanh nghiệp có thể dựa vào biểu mẫu nếu trên để viết báo cáo và nộp cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, để có kết quả quan trắc môi trường thì Doanh nghiệp phải thuê đơn vị quan trắc không khí, khí thải và nước thải.

10. Các giấy tờ đính kèm trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 

Go Top
1
Bạn cần hỗ trợ?