Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
vienmoitruong.ebk@gmail.com
091 490 89 99
Menu
LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO THÔNG TƯ SỐ 36/2015/BTNMT MỚI NHẤT

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO THÔNG TƯ SỐ 36/2015/BTNMT MỚI NHẤT

Mục lục

LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO THÔNG TƯ SỐ 36/2015/BTNMT MỚI NHẤT

1. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì? Tại sao phải xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2. Đối tượng phải Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và xin cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

3. Văn bản pháp luật liên quan

4. Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

5. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

6. Quy trình thực hiện hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

7. Hướng dẫn cách xác định danh mục chất thải nguy hại

8. Khi nào phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải

9. Mẫu Hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH:

10. Mẫu Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải:

1. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì? Tại sao phải xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2. Đối tượng phải Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và xin cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

3. Văn bản pháp luật liên quan

4. Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

5. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

6. Quy trình thực hiện hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

7. Hướng dẫn cách xác định danh mục chất thải nguy hại

8. Khi nào phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải

9. Mẫu Hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH:

10. Mẫu Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải:

 

Go Top
1
Bạn cần hỗ trợ?